Det är inte tillåtet att sätta upp anslag av privat karaktär på föreningens anslagstavlor utan godkännande av styrelsens ordförande.

Share This