Då har Byaföreningens Boulebana fått sig en uppfräschning av entusiastiska medlemmar, som under torsdagens eftermiddag rensade och ansade banan. Grillen tändes upp och medhavd skaffning avåts under glatt samspråk.     Banan är nu spelbart skick.

Share This