Påskdagens tipsrunda lockade ett femtiotal vuxna och cirka trettio barn.

Resultatet på tipsrundan blev:
1. Tommy Johannesson
2. Berit Sjöström
3. Susanne Söderholm

Share This