Farhults Byaförening

Farhult

Farhult är en tätort i Höganäs kommun i Skåne län belägen vid Skälderviken. Norra delen består av Farhulsbaden som före 2015 utgjorde en småort benämnd Farhultsbaden och Stenvallabaden. Södra delen utgörs av kyrkbyn i Farhults socken och där Farhults kyrka ligger.
Samhället består till stor del av fritidshusbebyggelse.
Namnet är belagt sedan 1483 och kan tänkas vara en sammansättning av ordet Fager och hult (skog).

Anslagstavla

Trafikverket angående pågående arbete med busshållplatser i Farhult.

Byaföreningen har varit kontakt med Trafikverket angående pågående arbete med busshållplatser i
Farhult.

Så här svarar Trafikverket.

En konsult har varit på plats och kommit fram till att det inte finns något bättre ställe att ha en busshållplats på.
Deras bedömning är att det inte är riskfyllt att lägga hållplatsen där den blir nu, men för att ändå göra det bättre kommer hållplatsen få extra belysning.
Övriga hållplatser blir kvar där dom är men alla blir förhöjda för att öka tillgängligheten och underlätta för av och påstigning.
De kommer att se likadana ut som de som är gjorda längs 111:an genom Strandbaden/Nyhamn.
Busskuren som stod vid Fågelskrämman/Venhagen Bygg kommer tillbaks. Den är flyttad tillfälligt eftersom den är i vägen för grävningen.
Hållplatserna anpassas efter hur många som hoppar av och på. Skånetrafiken gör den räkningen och det bedöms i nuläget att dessa hållplatser används mest i Farhult. Därför kommer ingenting göras med hållplatsen vid Brännan.
Trafikverket säger också att de sällan vill ta bort en befintlig hållplats och att det är väldigt svårt att ta ny mark i anspråk.
På frågan var informationen tagit vägen ut till orten var svaret svävande, med motivering att det är svårt att nå alla berörda.