Farhults Byaförening

Farhult

Farhult är en tätort i Höganäs kommun i Skåne län belägen vid Skälderviken. Norra delen består av Farhulsbaden som före 2015 utgjorde en småort benämnd Farhultsbaden och Stenvallabaden. Södra delen utgörs av kyrkbyn i Farhults socken och där Farhults kyrka ligger.
Samhället består till stor del av fritidshusbebyggelse.
Namnet är belagt sedan 1483 och kan tänkas vara en sammansättning av ordet Fager och hult (skog).

Anslagstavla

Första advent Festplatsen söndag 29 november är inställt.

I dessa tider behövs lite ljus och hopp. På söndag , den 29 november, anordnas “Sverige lyser” runt omkring i vårt land. Så  sätt gärna ut en marschall, ett ljus  eller lykta utanför ditt hus eller i din trädgård. Låt Farhult vara med och glimma med ljus som ger hopp i tider när vi på olika sätt kämpar för att hålla i och hålla ut.

Vi tänder ljusen 16.00!

Share This