Här presenterar vi kommande aktiviteter och aktuell information.

VANDRING MED ULRIK ALM
Onsdag 8/6 kl. 18.00. Samling vid Årnacke hamn.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE:
Medlemmar i Farhults byaförening kallas till årsmöte på Solvik söndagen den 26/6 kl. 10.00.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Skriftligt inkomna ”övriga frågor”, som kan leda till beslut på årsmötet,
ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötets avhållande. Välkomna / Styrelsen

AKTIVITETER 2016
Vårens och sommarens Aktiviter i Farhult i pdf-dokument.


Invigning cykelled och nationaldagsfirande


Busstidtabell linje 224 och 225


Gul buss.

Vädret Farhult