Medlem

feb 14, 2017

Medlemsavgift:    200 kr/år
Plusgiro:    409 17 35-3

Vid festplatsen ligger boulebanan som alla är välkomna att använda. Information finns på anslagstavlan vid banan.

Share This