Kontaktuppgifter

Ordförande    Gunvor Andersson

Inger Heidne

Bengt Paulson

Marlene Kreurz

Staffan Kappelin

Hans Hansson

Katarina Nilsson

Caroline Lindman

Inger Viborg

Revisor    Jonas Bonde

Revisor    Lars Gudmundsson

Revisor (suppl)    Henrik Persson

Valberedning    Anders Svensson (sammankallande)

Valberedning    Åke Lindroth

Valberedning    Jens Lagerstedt

Festkommitté    Styrelsen samt Kjell Hansson

Adress:
Farhults byaförening
c/o Gunvor Andersson
Bäckaskogsvägen 23
263 94 MJÖHULT
Tel. 042-36 72 30
Mailadress till Gunvor Andersson (tryck här)

Share This