Farhults Byaförening

Farhult

Farhult är en tätort i Höganäs kommun i Skåne län belägen vid Skälderviken. Norra delen består av Farhulsbaden som före 2015 utgjorde en småort benämnd Farhultsbaden och Stenvallabaden. Södra delen utgörs av kyrkbyn i Farhults socken och där Farhults kyrka ligger.
Samhället består till stor del av fritidshusbebyggelse.
Namnet är belagt sedan 1483 och kan tänkas vara en sammansättning av ordet Fager och hult (skog).

Kallelse till
Farhults byaförenings årsmöte

Datum: 26:e juni
Plats: Festplatsen i Farhult
Tid: 10.00

Förutom sedvanliga årsmöteshandlingar kommer vi att behöva lyfta Farhults byaförenings framtid. För att byaföreningen ska fortleva och därmed också midsommarfirande, varborgsfirande m.fl.behöver vi ha fler bybor som engagerar sig.
Det handlar om att vara med och skapa gemenskap och bykänsla.

Vi behöver bli fler i styrelsearbetet, och likaså fler medhjälpare vid våra olika aktiviteter.

Är du intresserad redan nu av att vara med i styrelse, valberedning eller medhjälparpool hör gärna av dig till info@farhultsbyaforening.se

Motioner lämnas senast 17 juni till samma adress som ovan.

Väl mött!
Styrelsen i Farhults byaförening

Välkomna att fira midsommar

på festplatsen i Farhult kl 14:00

Det blir musik, dans kring midsommarstången, lekar och lotterier.

Medtag gärna egen fikakorg

Kvällen innan klockan 18:00 klär vi midsommarstången tillsammans.

Tag gärna med blommor att smycka stången med, samt något att lägga
på grillen om du blir hungrig

Byavandring med kommunens representanter

20 maj 2022 var representanter för Farhults Byaförening samt några medlemmar på Byavandring med kommunens representanter. Vi har lyft frågor och önskemål som vi fått in från våra medlemmar. Bland annat har vi pratat om ny brygga, ökad tillgänglighet till stranden, naturvård samt en avsaknad av möjlighet till att köpa glass eller lättare förtäring. Vi har också resonerat kring kommunens tankar gällande den tänkta nybyggnationen i byn, trafiksituationen och dagvatten. Även skolskjutsfrågan togs upp vilket påverkar barn i byn på olika sätt.
Kommunens representanter lyssnade in oss och skulle ta med sig våra frågor och önskemål tillbaka till olika nämnder och utskott.

Har ni frågor eller tankar så hör gärna av er.

Vi planerar för kommande årsmöte och det behövs fler i styrelsen för att Byaföreningen ska kunna fortsätta. Vill du vara med och utveckla föreningen?
Hör av dig till oss!
Kontaktuppgifter finns här på hemsidan.

Farhults Byaförening

Byaföreningen är en ideell förening som arbetar för Farhultsbornas trivsel genom bland annat
att ordna olika aktiviteter och arrangemang för att skapa en farhultsgemenskap. Ett bra initiativ till detta är Farhultskören som i år sjunger in våren för andra gången. Vill Du vara med nästa år?

Farhult har under de senaste åren växt i storlek och därför behöver fler engagera sig för att traditioner ska bevaras och gemenskap skapas. Vi hoppas att fler vill ta aktiv del, i styrelsearbete eller genom att engagera sig i någon av aktiviteterna. Att bli medlem är enkelt – om du inte redan är det så titta gärna in på vår hemsida och se hur lätt det kan ordnas!

Nästa arrangemang är midsommar då vi gärna ser fler som kan vara aktiva. Kanske har du vinster till något av våra lotterier? Är du duktig på att leda dansen under midsommar? Eller har du andra tankar eller idéer som du tänker är bra för byn?

Om Du vill engagera dig så hör av dig via mail till info@farhultsbyaforening.se , eller kontakta någon i styrelsen.

Tillsammans ser vi till att Farhult förblir ett smultronställe att njuta i!

Anslagstavla