Medlem

feb 14, 2017

Vid festplatsen ligger boulebanan som alla är välkomna att använda.

Medlemsavgift:    200 kr/år
Plusgiro:    409 17 35-3

Styrelse 2020

OrdförandeKatarina Nilsson
Vice ordförandeCaroline Lindman
KassörInger Heidne
SekreterareStaffan Kappelin
LedamotLouise Krabbe
LedamotHans Hansson
LedamotHanna Henriksen/Cronberg
SuppleanterKatarina Koch
Birgitta Rhodin Köhler
Andrei Dima
RevisorJonas Bonde
RevisorLars Gudmundsson
Revisor (suppl)Jan Martinsson
ValberedningRoger Hansson
(sammankallande)
ValberedningKenny Wettergran
ValberedningEwa Wictor